Showing all 2 results

Hương tăng lực Redbull

Hương tăng lực (Energy drink flavor). Một số mô tả thường gặp cho hương tăng lực theo concept Redbull: Exotic,

Hương tăng lực Sting dâu

Hương dâu cho nước tăng lực (Sting Energy drink flavor). Một số mô tả thường gặp cho hương tăng lực